"Att ta sig rätten"

30 november 2010

"Att ta sig rätten" är en dikt ur Regina Lunds diktsamling "Förlåt! Nej, jag menar aj."

Jag kan tycka att tredje versen är intressant att spekulera;

"Rätten att existera,

Vem ger den till mig

Vem serverar mig

Rätten att existera"

Lund ställer sig frågor om sin existens, som bottnar i den klassiska frågan "Om var vi, människor egentligen kommer ifrån". Jag tycker att versen får en att fundera, men den ger inga klara budskap eller pekar om vart hon, personligen, tror sig komma ifrån. Hon låter frågan vara öppen, fri tolkning är nyckelordet, förmodligen för att läsaren ska kunna dra paralleler till sitt liv? Det är ett klassiskt drag bland skribenter. För att summera denna diktsamling, kan jag tycka att man kommer Lund närmre som person, hon verkar stressad, vill men vill inte, känner sig pressad. Kan det vara normens krav? Det finns likaså en del kärleksdikter, som bottnar i sorg, i frågan om var mannen som gav henne ett barn tog vägen? Man ställer sig den här frågan som läsare. Jag som poet tycker att det är fantastiskt, hur pass lik människan är, oberoende klass och kön. Längst in i själens djupa vrå, är vi väl endast människor?

Vad betyder skrivandet för mig?

Personligen skriver jag likt många poeter för att förstå mig själv, jag har frågor, oftast försöker jag ge svar åt läsaren och inte alltid lämna dikten som en öppen fråga. I mitt undermedvetna är jag läsaren, men samtidigt offret som skriver. Redan under mina unga år har jag fått höra om att skrivandet är min gåva, för mig har det alltid varit likt en kallelse, något man ibland sätter sig och gör med nöje, andra gånger med kväljningar, detta i sin helhet bygger mig, mitt sätt att tänka, att vara, att se på världen.

Dikten "Jag ger svar" är hämtad ur min diktsamling "älska den som älskar" och går närmre in på det ovan nämnda;

Jag ger svar,

Åt min kallelse,

Med ord,

Skrivna av mitt hjärta,

Jag ger svar,

Åt den som frågar,

Om ett svar,

Ger svar på en fråga,

Deras hjärtan ställer.

 

/Christian Carkani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut