2011

Mitt Område på SPIK

5 september 2011

SPIK – ett öppet samtalsforum på Stadsbiblioteket

Traditionella media, utveckling eller avveckling?
TI
D: Tisdag 6 sept kl 19.00 PLATS: Slottet, plan 2

Vilken är de s.k. traditionella mediernas roll, nu när vi själva hämtar information från så många källor? Når man fram med kvalitativt innehåll, omvärldsanalyser och god journalistik? Har man förlorat sitt tolkningsföreträde till bloggar, frilansande experter och snabba nyhetsflöden på nätet? Är den traditionella folkbildningen, biblioteken och medierna förlegade i en tid där Googles sökmotorer sätter samman svar utifrån sannolikhetsprinciper?

Har tidningarna fortfarande ett folkbildande och demokratiskt uppdrag? Hur ser det uppdraget i så fall ut och vilket är ”folket” eller vem är läsare som tidningar vänder sig till? Har vi någon gemensam offentlighet som vi alla kan delta i på lika villkor eller är detta bara en liberal dröm som aldrig har infriats?

Panel:
Bo Reimer - professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö Högskola
Daniel Sandström - Chefredaktör Sydsvenskan
Anne Jalakas - FrilansjournalistEfter Arbetet
Peter Luthersson - VD bokförlaget Atlantis

Inbjudna gäster:
Mats Hellstenius - doktor i historia vid Lunds Universitet
Måns Adler - Bambuser, Mitt Område - Rosengård

Samtalsledare: Cristine Sarrim

Skriv ut